2min Devops

‘Combinatie serverless en containers wint populariteit’

‘Combinatie serverless en containers wint populariteit’

Bedrijven gebruiken steeds meer serverless computing voor het draaien van applicaties. Het liefst in combinatie met containers. Dit blijkt uit onderzoek van Datadog. Vooral het gebruik van serverless tools in de drie grote public cloudomgevingen neemt toe.

Bedrijven blijven voordeel zien in het gebruik van serverless computing voor het draaien van applicaties, zo blijkt uit het onderzoek The State of Serverless 2022 van Datadog. Serverless computing maakt het mogelijk applicaties te draaien zonder dat ontwikkelaars zich zorgen hoeven te maken over de onderliggende infrastructuur voor het toewijzen van de benodigde bronnen. Alleen die bronnen die daadwerkelijk nodig zijn, worden gebruikt. Beheerders en ontwikkelaars kunnen via serverless slechts met het uploaden van code hiervoor de benodigde bronnen aanwijzen en configureren.

Reden toenemend gebruik

Een belangrijke reden voor het toenemende gebruik van serverless computing is volgens Datadog dat de drie grote public cloudomgevingen meer tools ter beschikking stellen. Dit maakt het gebruik van serverless computing en aanverwante diensten toegankelijker en wordt het dus meer gebruikt.

In het onderzoek constateerde Datadog verder ook dat veel bedrijven serverless computing in combinatie met containers gebruiken. De combinatie is voor bedrijven zeer aantrekkelijk aangezien containers alleen voor een bepaalde periode actief zijn, en serverless computing hiervoor geautomatiseerd het toewijzen van bronnen voor deze containers mogelijk maakt.

Serverless in public cloudomgevingen

Het gebruik van serverless computing in AWS, Google Cloud en Azure groeit hard. Van alle onderzochte bedrijven gebruikte de helft serverless-oplossingen van de grote drie public clouds. Hiervan gebruikte 70 procent de oplossingen van AWS en de overige 30 procent werd ongeveer 50-50 verdeeld tussen Google Cloud en Microsoft Azure.

Datadog-1

De onderzoekers van Datadog keken ook naar de diverse tools en trends die zich daarbinnen aftekenen voor de afzonderlijke public cloudomgevingen. Voor AWS is AWS Lambda de meest gebruikte tool. Andere veel gebruikte tools voor deze public cloud zijn AWS App Runner, ECS Fargate en EKS Fargate. Voor Google Cloud zijn dit Google Cloud Functions, Google App Engine en Google Cloud Run. Microsoft Azure biedt Azure Functions en AKS dat op Azure Container Instances draait.

Tip: ‘Serverless computing neemt in populariteit toe’