Het regent krachten over de General Data Protection Regulation (GDPR). Veelal zien consumenten dat de regels niet goed toegepast worden en dat wordt veelvoudig gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Sinds 25 mei zijn er volgens Nu.nl 170 klachten binnengekomen, gemiddeld 25 tot 30 per dag.

De voornaamste klachten worden ingediend door consumenten die denken dat hun persoonsgegevens niet goed verwerkt worden. Echt trends zijn er nog niet te bespeuren doordat de klachten nog maar net binnen komen, maar het wijst er volgens de AP in elk geval op dat mensen zich zorgen maken over hun privacy.

Implementatie regels

De vraag voor de AP was tot nu toe vooral of de binnenkomende klachten wel allemaal verwerkt zouden kunnen worden. Dat blijkt wel goed te zitten; de capaciteit is groot genoeg om alles te kunnen verwerken. Tegelijk is er wel een verkapt doorverwijsbeleid: consumenten krijgen eerst het advies om hun klacht zelf te bespreken met de instantie waar ze over klagen.

Als dat niet leidt tot een oplossing, dan pas treedt het Informatie- en Meldpunt Privacy op. Opvallend is dat de AP constateert dat de meeste vragen die ze zelf binnen krijgt van bedrijven en instanties, niet meer gaan over de implementatie van de regels zelf. In plaats daarvan worden specifieke vragen gesteld, over de spreekwoordelijke puntjes op de i. Zo willen bedrijven graag weten hoe bepaalde bestanden ingericht moeten worden.