4min

Microsoft heeft zijn Ignite-ontwikkelaarsconferentie aangegrepen om Azure in het zonnetje te zetten als platform voor data-toepassingen. De cloud heeft de hoeveelheid bedrijfsgegevens explosief laten stijgen, ziet Microsoft, en daar kan je met gerichte oplossingen van profiteren. Cloudplatform Azure kan een aantal updates tegemoet zien om bedrijven de kracht van data te laten benutten.

Bij Ignite hoort traditioneel een reeks updates voor de zakelijke oplossingen van Microsoft. Dit jaar is dat, ondanks een virtuele editie, eveneens het geval. Zo worden de CRM- en ERP-applicaties Dynamics 365 en productiviteitstool Microsoft 365 voorzien van nieuwe functionaliteit, waar we hier op Techzine ook wat verder op in zullen gaan. Azure krijt echter dusdanig veel aandacht dat we wat meer bij het cloudplatform stil willen staan.

Microsoft ziet namelijk dat organisaties vanwege de coronapandemie in een onzekere wereld leven. Het vereist een nieuwe vorm van agility (behendigheid). Dit stimuleer je door in te spelen op nieuw verkregen inzichten. Data-analyses leiden tot deze inzichten en daar is een cloudplatform erg geschikt voor gezien het volume en de performance. En dus doet Microsoft een schepje bovenop zijn bestaande inspanningen.

Optimaliseren van data-analyse

Een van de diensten die aan de basis van dataplatform Azure staat is Synapse Analytics. Deze al bestaande dienst brengt data-integratie, data warehousing en big data analytics samen. Door deze traditionele producten te verenigen, ontstaat er voor IT-professionals een samenhangend platform voor taken als data ingestion, exploration, preparation en management. Het samenbrengen van deze stappen uit het data-proces leidt tot snellere en betere resultaten voor eindtoepassingen als machine learning en Business Intelligence.

Microsoft heeft echter gemerkt dat het migreren van workloads van bestaande data warehouses (zowel legacy als cloudgebaseerde) naar Synapse makkelijker en sneller kan. Daarom komt de techgigant met Synapse Pathway. Met deze dienst worden bronsystemen gescand en bestaande scripts worden omgezet naar T-SQL. De uitbreiding op SQL bevat extra functies voor bijvoorbeeld dataverwerking. Volgens Microsoft leidt het uiteindelijk tot een migratie naar Synapse van enkele minuten, terwijl dat voorgeen vaak maanden duurde.

Tip: Databricks durft groot te dromen met lakehouses

Extra data governance functionaliteit

Met Synapse kiest Microsoft dus duidelijk voor het verenigen van bepaalde datadiensten. Dat zien we Microsoft de afgelopen tijd steeds vaker doen. In december kwam de techgigant bijvoorbeeld met Purview, waarmee het een vergelijkbaar idee volgt. Deze moderne data governance-dienst volgt Azure Data Catalog op. Dankzij de dienst kan data binnen het hele bedrijf ontdekt wordt, alsmede waar data vandaan komt en opgeslagen is. Door zicht te krijgen op data kan er beter bepaald worden hoe gegevens beter ingezet kunnen worden.

Volgens Microsoft is Purview inmiddels gebruikt voor het automatisch scannen, ontdekken en classificeren van meer dan 14,5 miljard data assets. Om dit een verdere boost te geven kan voortaan ook data in AWS S3, on premise Oracle DB en SAP ERP-instances automatisch gescand en geclassificeerd worden. Tot op heden was dit mogelijk voor Teradata, SQL Server on premise, Azure data service en Power BI.

Tip: SOHO combineert Azure en Oracle Cloud via interconnect

AI en edge computing

Microsoft ziet daarnaast dat steeds meer toepassingen zich naar de rand van het netwerk verplaatsen. Daar communiceren veel datapunten snel met elkaar, iets wat niet altijd mogelijk is wanneer er een connectie met de cloud is. Deze manier van data verwerken, ook wel edge computing, maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat liften reageren op stemcommando’s en dat winkelmanagers een seintje krijgen wanneer de voorraad moet worden aangevuld. Om deze toepassingen mogelijk te maken, wordt er vaak teruggevallen op artificial intelligence (AI), zodat er conclusies getrokken worden uit de berg data.

Microsoft wil Azure ook op edge computing-gebied een grotere ondersteunende rol laten spelen. Hiervoor komt het met Azure Percept, een bundel hardware en diensten die het ontwikkelen, trainen en deployen van edge AI-oplossingen vergemakkelijkt. Zo biedt Percept onder meer de camera Percept Vision en het audiosysteem Percept Audio. Deze devices verbinden met Azure-diensten voor complexe berekeningen, maar beschikken ook over AI-modules om snel berekeningen aan de rand van het netwerk te maken. Voor sterke AI-toepassingen is dus niet per se betrouwbare internet nodig. Dit is onder meer nuttig op de fabrieksvloer.

Microsoft heeft de ambitie om Percept voor allerlei eindtoepassingen in te zetten. Samen met partners wordt daarom naar nieuwe intelligentie devices gekeken. De gecertificeerde apparatuur moet ervoor zorgen dat Azure op steeds meer plekken een significante rol speelt.

Overal machine learning draaien

Tot slot wordt Ignite op datagebied nog aangegrepen voor het toevoegen van Azure Machine Learning aan Azure Arc. De clouddienst Arc maakt het mogelijk om Azure services te draaien in iedere Kubernetes-omgevingen, of het nu on premise, multicloud of aan de edge is. Azure Machine Learning wordt op zijn beurt gebruikt door data scientists en ontwikkelaars om machine learning-modellen te bouwen, deployen en beheren.

Het ondersteunen van Machine Learning in Arc zorgt ervoor dat organisaties machine learning-mogelijkheden meer in kunnen zetten in hybrid- en multicloudomgevingen. Modellen trainen kan gewoon op de plek waar de data zich bevindt. Data verplaatst zich zo minder en netwerk latency wordt verminderd, terwijl er ook aan security- en compliance-richtlijnen voldaan wordt.

Verenigde aanpak en overal ondersteuning

Dat Microsoft in Azure een platform ziet voor datatoepassingen is niet nieuw. Het speelt wel een steeds grotere rol in de introductie van nieuwe producten. Meerdere tools samenbrengen leidt tot een ‘unified approach’, terwijl het overal ondersteunen van data-toepassingen ook steeds belangrijker wordt. Microsoft kennende wordt deze koers de komende maanden en jaren verder voortgezet, wat ook in de toekomst interessante nieuwe services op zal leveren.

Tip: Windows Virtual Desktop maakt desktop-virtualisatie breed beschikbaar