Extreme Networks biedt bezoekers Zwarte Cross privé-netwerkervaring

Extreme Networks biedt bezoekers Zwarte Cross privé-netwerkervaring

Wifi is tijdens de Zwarte Cross, het grootste motorcross- en muziekfestival van Europa, een basisvereiste. Niet alleen om bezoekers de beste ervaring te kunnen bieden, maar ook voor veiligheidsdoeleinden. Extreme Networks levert, samen met partner Indicium, deze wifi-diensten. Bezoekers krijgen hiermee op basis van ‘fair share’ snelle en veilige wifi. Daarnaast is het nu ook mogelijk diverse bezoekersstromen te analyseren en in beeld brengen, zagen we tijdens een bezoek aan het evenement.

Goede wifi in combinatie met een goede dekking is voor een groot evenement als de Zwarte Cross absoluut van levensbelang, constateerden we ook vorig jaar. Niet alleen om alle bezoekers een goede draadloze internetervaring te kunnen bieden, maar vanzelfsprekend ook voor de veiligheid. Een goed functionerend wifi-netwerk is ook belangrijk om het mobiele netwerk te ontlasten, laat IT-manager Maurice Haafs van organisator Alles Komt Goed BV weten tijdens de recente editie. Hoewel de diverse mobiele operators op het terrein steunmasten hebben neergezet, is het belangrijk dat deze netwerken altijd kunnen worden gebruikt. Niet alleen voor communicatie met veiligheidsdiensten voor calamiteiten, maar bezoekers moeten ook kunnen blijven bellen.

Bovendien is het moeilijk om de glasvezelverbindingen over het hele feestterrein van 160 hectare, 33 podia en drie campings uit te rollen om iedereen van internet te kunnen voorzien. De organisatie heeft twee vaste glasvezelverbindingen voor de backhaul liggen. Ieder jaar wordt eigen glasvezelbekabeling van zo’n 20 kilometer lengte in het terrein ingegraven die naar een aantal punten over het hele terrein leiden. De bekabeling voor een goede internetdekking kan echter niet overal komen. Vandaar dat wifi voor de Zwarte Cross zo belangrijk is.

Groot wifi-netwerk

Voor de realisatie van een goede wifi-dekking heeft de organisatie in totaal 250 access points (AP’s) uitgerold. Deze AP’s worden via switches aan de glasvezel-backhaul gekoppeld. Deze koppeling vindt plaats via straalverbindingen naar torens waarop zes access points zijn gemonteerd. Hiermee worden voor de dekking zogeheten ‘wifi-cirkels’ gecreëerd.

De AP’s verzorgen niet alleen het draadloze internet voor de bezoekers, maar zijn ook essentieel voor het functioneren van de hele organisatie en de logistieke processen, legt Haafs verder uit. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het verbinden van alle beveiligingscamera’s, de toegangscontrole, de bevoorrading van de tientallen bars en de HR-administratie. Het logistieke draadloze netwerk is daarbij vanzelfsprekend gescheiden van het publieke draadloze netwerk. In totaal wordt gedurende het evenement via het wifi-netwerk zo’n 9.6 TB aan data getransporteerd.

Extreme Networks en Zwarte Cross

Sinds 2014 is Extreme Networks de leverancier van het wifi-netwerk. Concreet verzorgt de netwerkleverancier de technische implementatie en het beheer tijdens het evenement. Hiervoor gebruikt Extreme Networks vooral oplossingen en toepassingen uit zijn SmartOmniEdge-portfolio. De op- en afbouw wordt verzorgd door partner Indicium.

Een belangrijk gedeelte van het beheer wordt uitgevoerd met de Extreme Analytics-oplossing. Denk hierbij aan het monitoren van hoeveel bandbreedte er wordt verbruikt, de status van de access points en hoeveel clients actief zijn op zowel het publieke als het bedrijfsmatige netwerk.

Pilot met wifi tracking

Dit jaar voert de netwerkspecialist een pilot uit op het gebied van wifi tracking. Hiervoor heeft Extreme Networks 10 van de 250 AP’s vervangen door exemplaren met de laatste technologie. Deze ‘speciale’ AP’s zijn voorzien van een sensor, zo legt EMEA Solution Architect Patrick Groot Nuelend van Extreme Networks ons uit. Deze sensors monitoren alle gedetecteerde devices binnen een eveneens tiental afgebakende zones, zoals de hoofdingang, het motorcrossterrein en de diverse podia.

Locationing

Hierdoor worden bezoekers vanaf binnenkomst gevolgd in al hun bewegingen, ook al zijn ze niet ingelogd op het publieksnetwerk. De software detecteert automatisch alle devices -en dus ook de bezoekers- die ‘met wifi verbinden’ aan hebben staan. Zo is het mogelijk om precies de locatie van te bepalen en tegelijkertijd te zien waar deze zich naartoe bewegen. Hiermee kunnen vervolgens overzichten van bezoekersstromen en andere informatie worden gegenereerd.

Doel van deze tracking is meer inzicht krijgen in hoeveel bezoekers en medewerkers zich op een gegeven moment bij de verschillende podia bevinden en hoe zij zich daarna over het terrein bewegen. Vanwege de parallel lopende netwerken voor medewerkers en bezoekers, kan dus precies worden gezien hoe de verhouding tussen die twee groepen op een bepaalde locatie is. Hierdoor kan deze direct worden aangepast, wat volgens Groot Nuelend de veiligheid ten goede komt. In de toekomst kan deze technologie ook worden ingezet om de locatiefunctionaliteit in de mobiele app te verbeteren. Nu werkt deze nog op basis van GPS, maar geeft niet altijd de juiste locatie weer.

Inzet van virtuele ‘privé-netwerken’

Naast deze locatiediensten werkt men aan het verbeteren van de uiteindelijke wifi-ervaring van iedere bezoeker en medewerker. Vorig jaar moesten bezoekers de bandbreedte van het wifi-netwerk nog met elkaar delen en werd er naar een maximale snelheid van 10 Mbps per gebruiker gestreefd. Dit jaar is er echter gekozen voor een andere technische oplossing.

Op het punt waar de internetverbinding binnenkomt -in het hoofdkwartier van de organisatie aan de rand van het terrein- is in plaats van een standaard router nu een softwaregebaseerde router, de Extreme Guest Gateway, geïnstalleerd. De virtuele router maakt het mogelijk om in plaats van één groot wifi-netwerk waarbij iedereen de bandbreedte met elkaar moet delen, verschillende kleine privé-netwerken op te zetten. Bij deze Personal Area Networks (PAN’s ), oftewel privé-netwerkjes, kapen eindgebruikers geen bandbreedte weg van anderen. Het hele netwerk wordt zo veel stabieler.

In totaal kunnen met deze oplossing zo’n 9.000 PAN’s worden opgezet. Volgens Extreme Networks is dit voldoende voor het totaal aantal bezoekers, ondanks dat dit zo rond de 220.000 ligt. De netwerkleverancier gaat er hierbij vanuit dat niet alle bezoekers op hetzelfde moment actief het wifi-netwerk gebruiken. Wanneer iemand zich met het netwerk verbindt, wordt hij of zij een PAN toegekend. Wordt dit na 15 minuten niet meer gebruikt, dan wordt automatisch de verbinding weer verbroken. En wanneer ze weer terugkomen, wordt het privé-netwerkje weer geactiveerd. Deze technologie noemt Extreme Networks ook wel ‘Dynamic Hyper Segmentation’.

Andere voordelen PAN

Het gebruik van PAN moet zo ‘fair share’ garanderen. Iedereen krijgt hetzelfde deel van de beschikbare bandbreedte. Het maakt het gebruik van het wifi-netwerk eerlijker. Daarnaast maakt deze technologie het ook mogelijk dat iedere verbinding veilig is, omdat het niet zichtbaar is voor andere gebruikers.

Een ander voordeel dat PAN met zich meebrengt, is dat het mogelijk maakt om bezoekers afzonderlijk te identificeren aan de hand van het individuele MAC-adres dat aan ieder device wordt toegekend. Hierdoor zou eventueel kunnen worden achterhaald wie een bezoeker precies is. Daardoor is het mogelijk om de betreffende bezoekers te benaderen met speciale informatie of gepersonaliseerde marketing.

Alles van één leverancier

Het moge duidelijk zijn dat bij de komende edities van de Zwarte Cross zowel de inzet van PAN’s als een verdere uitbreiding van de wifi location-technologie standaard worden. Wel geeft IT-manager Haafs aan dat hiervoor natuurlijk ook de hardware geschikt moet zijn. De huidige hardware, switches van Cisco en, zoals hierboven al aangegeven, de 250 access points van Extreme Networks, loopt na vijf jaar intensief gebruik nu tegen de operationele levenstermijn aan.

Dit betekent dat voor de komende editie een vervangingstraject zal worden opgestart. Hij gaat zich hierbij naar eigen zeggen richten op een complete hardware-infrastructuur van Extreme Networks. Dit omdat het volgens hem uit operationeel oogpunt veel handiger is een complete stack van één leverancier te hebben, dan een hybride omgeving van meerdere leveranciers.

De onderhandelingen over deze deal lopen nog, dus het was duidelijk dat beide partijen er nog niet op in willen gaan hoe het precies wordt ingevuld. We zijn daarom benieuwd waarmee de netwerkleverancier ons tijdens de editie in 2020 gaat verrassen.