8min

Over de cloudambities van Oracle bestaat geen twijfel. Alleen al in de afgelopen vier maanden hebben we hier op Techzine al een kleine tien artikelen geplaatst hierover. Niet alleen over nieuwe producten of diensten zoals Roving Edge Infrastructure of Cloud Lift, maar ook over partnerships met Red Bull Racing, SailGP en de Premier League. Het mag duidelijk zijn dat het Oracle menens is. Dat is het al enkele jaren, maar dit jaar zien we toch een versnelling. We hadden de kans om eens met Richard Smith, SVP Technology & Cloud EMEA bij Oracle, hierover van gedachten te wisselen.

Voor we ingaan op de huidige ontwikkelingen, eerst even wat herhaling over Oracle en OCI. Iedereen die de ontwikkelingen op het gebied van public cloud een beetje volgt, weet dat Oracle niet bij de bovenste namen staat als het gaat om marktaandeel. Een belangrijke reden hiervoor is dat het bedrijf relatief laat was met haar Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Partijen zoals Amazon (AWS), Microsoft (Azure) en Google (GCP) waren simpelweg eerder, dus hadden al een gedeelte van de markt geclaimd voordat Oracle er was.

Verder heeft Oracle ook een behoorlijke ommezwaai moeten maken qua businessmodel. De wereld van on-prem databases is immers een wezenlijk andere dan die van de cloud. Bij de cloud hoort tot slot ook een ander imago, iets waar Oracle de laatste jaren veel mee bezig is geweest. Naast de partnerships hierboven en het aanpassen van de licentiestructuur, heeft dat ook geleid tot een nieuw logo en nieuwe branding.

Hoe groot is de Oracle-cloud?

Het is niet helemaal duidelijk hoeveel omzet Oracle op dit moment uit de cloud haalt. Oracle is daar in de kwartaalcijfers nooit helemaal duidelijk over. Sowieso belanden de SaaS-omzet en de IaaS-omzet op dezelfde stapel. Een duidelijk cijfer over hoe OCI het doet ten opzichte van AWS, Azure en GCP is dan ook niet te geven. Smith zelf kan ook geen groeicijfers en dergelijke geven. Oracle zit op dit moment in hun quiet period, de weken voor de afsluiting van het fiscale jaar. Dan doet men geen uitspraken over dit soort zaken.

Wat weten we dan wel over de cloudpositie van Oracle op dit moment? De verschillende analistenbureaus lijken het erover eens te zijn dat Oracle op IaaS/PaaS een marktaandeel heeft van zo’n 2 procent. Kijken we alleen naar SaaS, dan komt Oracle uit op 6-8 procent, afhankelijk van de bron. Dit zijn de enterprise-applicaties voor zaken zoals ERP, HCM en CRM van Oracle, ook bekend als de Fusion Cloud Applications. Vooral op het gebied van ERP is Oracle een grote speler in het SaaS-segment. Vergeet verder ook niet dat NetSuite ook onderdeel is van het Oracle-portfolio. Dat is een van de oudste SaaS-aanbieders in de markt, ouder nog dan Salesforce.

Het feit dat het marktaandeel van Oracle in IaaS/PaaS relatief laag is, wil op zich nog niet zoveel zeggen over het uiteindelijke succes van OCI. Zoals Smith ook aangeeft tijdens ons gesprek, zit er nog zeer veel groei in deze onderdelen. Nog maar een klein gedeelte van wat in de cloud gedraaid kan worden, draait daar ook daadwerkelijk al. Op dit moment wordt volgens hem algemeen aangenomen dat 70 procent van alles wat wereldwijd bij organisaties draait, nog naar de cloud gemigreerd moet en gaat worden. Dan is er dus nog voldoende groei mogelijk voor Oracle.

Unieke benadering van de cloud

Oracle wil OCI laten groeien als onderdeel van het volledige cloudportfolio. De diepte van dat portfolio is uniek in de markt, geeft Smith aan. Waar je het bij andere cloudspelers moet doen met een specifieke subsectie van wat de cloud te bieden heeft, kun je bij Oracle op alle niveaus terecht. Zo concurreert het niet alleen met AWS, Azure en GCP op het gebied van IaaS en PaaS, maar ook met partijen zoals SAP, Salesforce en Workday als het gaat om SaaS. Klanten kunnen dus vanuit meerdere invalshoeken kennismaken met de cloud van Oracle.

Naast een dieper portfolio, wil Oracle zich ook onderscheiden op de breedte ervan. Denk hierbij aan aankondigingen zoals Roving Edge Infrastructure en de cloud@customer-producten en -diensten. Met Roving Edge Infrastructure wil Oracle het cloudaanbod volledig hybride maken en ook beschikbaar maken op locaties waar dat voorheen niet mogelijk was. Denk hierbij aan zeer afgelegen en veeleisende omgevingen. Ook hier moet je volgens de filosofie van Oracle een zo goed als volwaardige cloudervaring kunnen hebben.

Met cloud@customer heeft Oracle eveneens iets unieks in het aanbod. Hiermee kun je een volwaardige OCI-omgeving door Oracle laten draaien binnen je eigen organisatie, of alleen het Exadata-aanbod van het bedrijf. Dit lijkt ons een zeer beperkte niche, in ieder geval als stevig doorgroeien in de cloud het doel is voor Oracle. Toch ziet Smith hier wel degelijk veel mogelijkheden. Hij kan wederom helaas geen specifieke data delen over de adoptie van dit vorige zomer aangekondigde aanbod. Wel wil hij zeggen dat iedere zwaar gereguleerde markt hier interesse in heeft.

Naast dit soort unieke producten en diensten, legt Smith hier uiteraard ook de nodige nadruk op het autonome karakter van OCI. Dat wil zeggen, er komen zo weinig mogelijk mensen kijken bij het inrichten en draaien van de cloudomgeving. Deze benadering zorgt voor minder fouten in bijvoorbeeld de configuratie. Dat heeft weer als gevolg dat de omgeving veiliger wordt. Deze Gen2-cloud is dus beduidend veiliger dan die van concurrenten, volgens Smith.

Over de uitspraak dat OCI Gen2 veiliger is dan het aanbod van AWS, Azure en GCP kunnen we waarschijnlijk een heel boek schrijven. Dat is namelijk niet zomaar te zeggen. Dat OCI Gen2 veiliger is dan het aanbod van die partijen toen zij daar relatief lang voor Oracle mee begonnen, lijkt een zekerheid. Maar die andere partijen hebben uiteraard ook niet stilgezeten, dus het is erg lastig om dit te bewijzen.

Wat conceptueel wat ons betreft wel hout snijdt, is dat een omgeving die zaken zoals patching zelf doet, in de basis veiliger is. Dus op dit punt kunnen we wel meegaan in de claim van Smith. Let wel, dit betekent nog altijd niet dat je omgeving als geheel veiliger is. Als we het voorbeeld van patching nemen, kun je als aanvaller ook je aandacht verleggen naar de patching-servers bijvoorbeeld en zo alsnog de cloudomgeving binnenkomen. Het is voor een deel dus ook het verleggen van het securityvraagstuk.

OCI voor HPC (en gezondheidszorg)

Nog niet zo heel lang geleden was de public cloud eigenlijk niet geschikt voor High Performance Computing (HPC)-doeleinden. Bij HPC gaat het vaak om workloads zo baremetal mogelijk te draaien, om met zo weinig mogelijk prestatiesverlies en latency te kunnen werken. Een public cloud is bijna per definitie stevig gevirtualiseerd. Dat was dus geen goed huwelijk. Vaak ging men dan voor (tamelijk complexe) OpenStack- en Hadoop-omgevingen.

Volgens Smith is die tijd echter voorbij. Met name de latency is sterk verbeterd (dus verminderd), waardoor HPC op OCI nu uitstekend mogelijk is. Als voorbeeld noemt hij een grote autofabrikant die alle crashtests tegenwoordig in OCI doet. Voorheen had deze klant een on-prem-omgeving om dit te doen.

Een ander voorbeeld dat Smith noemt, heeft te maken met de situatie rondom corona waar we inzitten. Volgens hem heeft oprichter Larry Ellison er persoonlijk een punt van gemaakt dat Oracle een belangrijke rol moet spelen in het bestrijden van het virus. Deels is dat overigens een gevolg van het feit dat Oracle sowieso al vrij diep in de gezondheidszorg zit. Dan is het ook logisch om hier op door te pakken. Dat doet Oracle onder andere door samen met de Universiteit van Oxford aan de slag te gaan met genomic sequencing van het virus, om zo sneller en beter inzicht te kunnen krijgen in nieuwe varianten. Na corona kan het platform dat is ontwikkeld door de partijen ook voor andere besmettelijke ziekten ingezet worden. Dit platform kost de universiteit overigens niets. Oracle betaalt dit allemaal uit eigen zak, geeft Smith aan.

Kosten zijn volgens Smith trouwens een goede reden om HPC in OCI te doen. Hij geeft aan dat HPC in de omgeving van Oracle aan slechts een tiende van de kosten mogelijk is, vergeleken met een on-prem-omgeving.

Nieuwe koers, extra mensen: Oracle Generation O

Zoals al meerdere keren aangegeven hierboven, het resultaat van de cloudstrategie van Oracle kunnen we hier niet in cijfers vatten. Dat wil zeggen, behalve de sport partnerships en een enkele grote naam zoals Zoom, kunnen we lastig kwantificeren hoeveel klanten de nieuwe koers Oracle heeft opgeleverd. Smith geeft alleen aan dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Dat is op zich jammer. Sta je wat cynisch in het leven, dan zou je dit kunnen zien als een bewijs dat het niet zo goed gaat. Smith heeft echter aangegeven na de quiet period met wat cijfers te komen. Dus we gaan dit als het goed is later nog wat verder uitdiepen.

De nieuwe koers is echter ook deels verantwoordelijk voor een effect waarop Smith wel in kan en wil gaan. Deze vraagt namelijk ook om nieuwe mensen. Vandaar dat Oracle Generation O is opgezet. Hiermee wil Oracle talent aan het begin van hun carrière aan zich binden. Ze krijgen gedurende negen tot twaalf maanden de mogelijkheid om het hele portfolio van Oracle te leren kennen. Op basis hiervan kunnen ze kiezen wat ze willen doen en in welke regio.

Generation O is meer dan een groot opgezet stageprogramma, geeft Smith aan. De mensen krijgen namelijk een volwaardig contract aan het begin van het programma. Ze krijgen dus een volwaardige baan. Verder kijkt Oracle in dit programma ook duidelijk buiten de standaarddoelgroep. Dat wil zeggen, je hoeft niet per se informatica of een daaraan gerelateerde studie gedaan te hebben. Oracle gelooft dat meer verbreding past bij datgene wat het bedrijf op dit moment zoekt. Smith voegt hier overigens wel meteen aan toe dat dit niet betekent dat de mensen die ze nu hebben, niet volstaan. Het gaat echt om het uitbreiden van de kennis en kunde van de mensen die bij Oracle werken.

Klaar voor de toekomst

Het afgelopen jaar is een zeer belangrijk jaar geweest voor Oracle, als het gaat om OCI. Het bedrijf heeft veel nieuwe en vaak unieke features, services en producten aangekondigd. Met de stap richting sportpartnerships is het cloudplatform ook een stuk zichtbaarder geworden, terwijl OCI ook heeft bijgedragen en bijdraagt aan de bestrijding van het coronavirus. Zowel de basis als het imago van OCI zijn hiermee weer wat robuuster geworden. Met Generation O moeten tot slot ook meer medewerkers aangetrokken worden die passen bij het heden en de toekomst.

De grote vraag is nu eigenlijk dus vooral of de toekomst klaar is voor OCI. Met andere woorden, gaan we een significante groei zien van Oracle in de public cloud-markt? Niet alleen absoluut, want dat gaat gezien de workloads die nog naar de cloud zullen gaan, sowieso gebeuren. Maar vooral ook ten opzichte van de andere spelers. Dat zal geen eenvoudige klus worden. Vooralsnog zullen alle aanbieders blijven groeien, dus is het lastig om een inhaalslag te maken. Maar goed, 2-3 procent van een steeds groter wordende taart is ook niet verkeerd uiteraard, al zal dit ongetwijfeld niet de ambitie zijn van Oracle. Zoals je van ons gewend bent, zullen we het goed blijven volgen en jullie op de hoogte blijven houden.