3min

ChatGPT is vandaag één jaar in werking. De feestvreugde wordt alleen overschaduwd door de recente crisis binnen OpenAI, waarin de chatbot zelfs voor een korte periode zijn baasje verloor.

De generatieve AI-chatbot ChatGPT is vandaag één jaar. De tool is er ondertussen in verschillende, betalende varianten. Deze geven gebruikers onbeperkt toegang tot de dienst of verhogen de privacy om zakelijke klanten over de streep te trekken voor het gebruik.

De originele variant van de chatbot heeft er daarmee een broertje en zusje bij, maar ook menig concurrent wilden gebruikers van ChatGPT maar al te graag voor zich winnen. De gebruikersaantallen van ChatGPT waren in de erste periode dan ook hallucinant. Niet zo vreemd, aangezien het een primeur was voor het grote publiek om kennis te maken met het kunnen van een AI-chatbot. Vandaag zitten de gebruikersaantallen rond de 180 miljoen volgens cijfers van Exploding Topics. Genoeg vrienden om een groot feest voor te organiseren, met andere woorden.

Lees ook: ChatGPT Enterprise van OpenAI verdubbelt snelheid en neemt privacyzorgen weg

Domper op de feestvreugde

Domper op de feestvreugde is de crisis waarin OpenAI, de bedenker van ChatGPT, zich recent in bevond. De raad van bestuur besloot plots een ordinaire machtsstrijd te ontketenen door CEO en publiek gezicht van OpenAI, Sam Altman, te onstlaan.

Dat kwam vervolgens als een boemerang terug in het gezicht van dit bestuur. Het personeel van het bedrijf kwam in opstand en ondertekenden in grote getale een brief met de eis om Altman terug als CEO aan te stellen. De raad van bestuur mocht voor hun acties ook niet ongestraft blijven en moesten volledig verdwijnen van het toneel. Gebeurde dit niet, dan zou 90 procent van het personeel zelf opstappen. Voor wie het zich nog afvraagt: binnen de week werd Altman terug aangesteld als CEO.

Vertrouwen is zoek

Wat er na een weekend vol verrassingen en plotse wendingen overblijft is een bedrijf dat wordt geleid door een CEO die ondanks de grote steun binnen en buiten zijn organisatie, opnieuw zal moeten leren vertrouwen. De raad van bestuur brak dit vertrouwen door Altman van de ene op de andere dag op straat te gooien. Dit heeft geleid tot drie nieuwe leden voor het bestuur. De nieuwe bestuursvoorzitter Bret Taylor, zegt zich samen met het bestuur volledig te willen geven om de bestuursstructuur van OpenAI te verbeteren. “Zodat alle belanghebbenden – gebruikers, klanten, werknemers, partners en leden van de gemeenschap – erop kunnen vertrouwen dat OpenAI zal blijven bloeien.” De nieuwe leden hebben meteen een pittige klus voor de boeg.

Ilya Sutskever, spilfiguur in het ontslag van Atlman, mag bovendien bij OpenAI blijven. Zijn spijtbetuiging tijdens de crisis lijkt hem gered te hebben. Hij stelde toen het bedrijf nooit te willen beschadigen en er alles aan te willen doen om het bedrijf weer te herstellen. Daar blijkt nu voor nodig te zijn geweest dat hij zijn positie in de raad van bestuur opgeeft, maar het bedrijf niet verlaat. Welke rol Sutskever dan wel zal innemen is nog niet bekend. Altman geeft in de blog aan al opnieuw met Sutskever door één deur te kunnen: “Ik hou van en respecteer Ilya, ik denk dat hij een leidend licht van het veld is en een juweel van een mens. Ik koester geen wrok tegen hem.”

Microsoft vergeldt loyaliteit tijdens crisis niet

Een helpende hand tijdens de crisis vond Altman wel buiten zijn organisatie. Zowel Altman als collega Greg Brockman, die eveens door de raad van bestuur was buitengewerkt, mochten bij Microsoft onmiddellijk in dienst treden. Voor beide mannen werd een nieuw, geavanceerd AI-onderzoeksteam op poten gezet, waarover zij de leiding kregen.

Maar ook voor Microsoft zal er na de crisis een denkoefening inzitten hoe het als grootste investeerder meer zekerheid kan krijgen voor zijn geld. Zeker nu het bedrijf wordt afgescheept met een bijrol binnen de raad van bestuur van OpenAI. Met de handen en voeten gebonden zal het mogen aanhoren welke ingrijpende beslissingen het bestuur wil maken, maar is ingrijpen verboden. Hoe de grootste investeerder zich voelt met deze schrale troost nadat het bijna zijn miljardeninvesteringen zag opgaan in rook, zal de toekomst moeten uitwijzen. Voor direct commentaar was de techgigant namelijk niet bereikbaar.

Lees ook: Microsoft afgescheept met bestuurder zonder mandaat in OpenAI

ChatGPT viert dus zijn eerste verjaardag in een familie waarin het vertrouwen compleet zoek is. Draait de gulle oom, Microsoft, binnenkort ook nog eens de kraan dicht nu het bedrijf de mond wordt gesnoerd, dan krijgt de chatbot ook voor zijn tweede levensjaar een crisis cadeau.