Steeds vaker wordt bekend dat de overheid op grote schaal informatie van bedrijven opvraagt over diens klanten. Apple heeft nu een rapport uitgebracht waarin bekend wordt gemaakt in welke mate ze hierbij meewerken. Terloops haalt Apple ook nog even uit naar de hoge mate waarin concurrenten informatie over gebruikers verzamelen.

Apple heeft een rapport uitgebracht waarin te zien is welke informatie er door de overheid is opgevraagd. In het rapport worden de aanvragen naar accountgegevens en apparaatgegevens uit de periode januari 2013 tot en met juni 2013 behandeld.

In het rapport geeft Apple aan: "In tegenstelling tot vele andere bedrijven die te maken krijgen met aanvragen van klantgegevens door overheidstakken is Apple’s belangrijkste bezigheid niet het verzamelen van informatie over de consument. We hebben dan ook geen interesse in het verzamelen van informatie van onze klanten. We beschermen persoonlijke gesprekken door het aanbieden van end-to-end versleuteling voor iMessage en FaceTime."

Hiermee haalt Apple duidelijk uit naar bedrijven zoals Facebook en Google. Apple geeft in het rapport aan dat het overgrote gedeelte van de verzoeken die worden ingediend gaan over gestolen apparaten. Deze verzoeken worden door Apple device requests genoemd.

Tussen januari en juli van dit jaar werd in België en Nederland respectievelijk 233 en 175 keer bij Apple op de deur geklopt voor informatie over gebruikers. Het Amerikaanse bedrijf verstrekte bij respectievelijk 64 en 59 procent van de verzoeken ook werkelijk informatie. Ter vergelijking, in de Verenigde Staten werd 8.605 maal om informatie gevraagd, welke in 88 procent van de gevallen werd verstrekt.

Het bedrijf geeft aan dat slechts een klein gedeelte van de verzoeken die het bedrijf ontvangt over persoonsgegevens gaan. Deze informatie is afkomstig vanuit diensten zoals iTunes-, iCloud- of Game Center-accounts. Deze verzoeken worden door het bedrijf account requests genoemd en de gegevens hiervan worden over het algemeen gebruikt in geval van vermiste personen en voor het voorkomen van zelfmoorden.

Apple geeft aan dat overheidstakken een rechterlijk bevel moeten hebben voordat ze de gegevens kunnen opvragen. Ieder verzoek tot het overdragen van persoonlijke gegevens wordt zorgvuldig geëvalueerd door een juridisch team van Apple. Pas wanneer geconstateerd is dat het om "een valide en gepast" verzoek gaat wordt het "minimum aan persoonsgegevens" overgedragen aan de desbetreffende instantie.