7min

Access Technology Group uit Zaltbommel gebruikt technologie om veiligheid te bieden in de zware industrie, op plekken waar je als mens eigenlijk niet wilt komen zonder het nemen van speciale maatregelen. Denk hierbij aan tanks en installaties in olieraffinaderijen, chemische fabrieken, boorplatformen en elektriciteitscentrales. Om de veiligheid te monitoren wordt een breed scala aan sensoren, maar ook een compleet datacenter van Dell Technologies toegepast.

We spraken met Rene Slegers (directeur) en Niels van Kooten (verantwoordelijk voor de technische ontwerpen) van de Access Technology Group. Slegers legt uit dat ze een vorm van digitaal toezicht bieden op plekken waar je niet zomaar wilt en eigenlijk ook niet kunt komen. Veel grote tanks en destilleerunits moeten periodiek gecontroleerd worden en hebben onderhoud nodig. In dat soort installaties kan het zeer gevaarlijk zijn, omdat de inhoud vaak giftig is. Er kunnen bijvoorbeeld gassen of dampen in de tanks hangen die de zuurstof verdringen of zelfs explosief zijn.

Er bestaan voor deze industrie dan ook strenge regels rondom het werken aan dit soort installaties en hoe het onderhoud dient plaats te vinden. De installaties beschikken vaak over manholes (mangaten), waar een persoon doorheen kan om toegang te krijgen tot de betreffende installatie. De standaard procedure in de industrie schrijft voor dat er bij elk mangat een mangatwacht moet staan. Dat is een persoon die toezicht houdt op het mangat, bijhoudt wie er naar binnen gaat en wie er uitkomt. De mangatwacht moet ook periodiek metingen verrichten om vast te stellen of er voldoende zuurstof in de installatie aanwezig is en dat er geen te hoge concentraties giftige gassen zijn. De mangatwacht is verantwoordelijk voor de personen die naar binnen gaan en moet direct handelen als de situatie onveilig wordt.

De digitale mangatwacht

Zo’n mangatwacht-systeem heeft een aantal nadelen. Ten eerste heb je veel mensen nodig voor een veilige situatie, zeker bij grote installaties met meerdere mangaten. Daarnaast doet een mangatwacht periodiek controles, maar niet constant. Dat brengt in de industrie toch wat onzekerheden en risico’s met zich mee. Daarnaast blijft het mensenwerk, waarbij ook fouten gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld bij metingen.

De Access Technology Group heeft zich gespecialiseerd in een totaaloplossing: zij bieden als het ware een digitale mangatwacht.

Slegers vertelt over de oplossing die ze bieden: “De Access Technology Group heeft zich gespecialiseerd, wij bieden als het ware digitale mangatwachten. Hiervoor wordt er een complete technologie-stack uitgerold op locatie. Afhankelijk van de grootte van de locatie en de hoeveelheid mangaten neemt het bedrijf een passende infrastructuur mee.” Deze digitale mangatwacht-dienst wordt VISICS genoemd.

De infrastructuur bestaat uit een hele serie sensoren. Denk hierbij aan het meten van temperatuur, luchtvochtigheid, gassen en dampen, naast camera’s en microfoons. Tevens worden er intercoms aangebracht zodat het mogelijk is om op afstand te communiceren met personen die zich in de installatie bevinden.

Buiten de VISICS componenten bevinden er zich een compleet draadloos netwerk en een of meerdere mobiele datacenters. Hiervoor werkt de Access Technology Group intensief samen met Dell Technologies. Dell Technologies is de huisleverancier van het serverpark dat op elke locatie wordt gebruikt. Daarnaast maakt het bedrijf gebruik van een grote VMware-stack waar Dell Technologies een grote rol in vervult.

Van Kooten vult aan dat deze complete VMware datacenter stack volledig redundant is uitgevoerd. Als er ergens een storing optreedt, blijft het datacenter doordraaien en lopen mensen geen gevaar. Dat is enorm belangrijk, want het is en blijft gevaarlijk werk.

Centraal toezicht

Als de oplossing is opgebouwd en werkt dan kan er vanuit één centrale plek toezicht worden gehouden op alle mangaten. Het eerste evidente voordeel is dat hierdoor minder mensen nodig zijn. Je hebt niet langer bij elk mangat een persoon nodig: nu kan één persoon meerdere mangaten tegelijk in de gaten houden. Een ander groot voordeel is dat de sensoren continu metingen verrichten, waardoor er direct actie kan worden ondernomen bij een onveilig wordende situatie. Dit geldt bijvoorbeeld als de hoeveelheid zuurstof onder een acceptabel niveau komt. Door de aanwezigheid van microfoons en speakers kan de operator direct ingrijpen en mensen opdracht geven om de ruimte te verlaten. Door de aanwezigheid van camera’s is permanente monitoring mogelijk van de werkzaamheden, wie er “binnen” zijn en of de veiligheid op orde is.

Er zijn landen waar juridische risico’s moeten worden afgedicht als een installatie wordt stilgelegd voor onderhoud. De Access Technology Group kan alle camerabeelden, geluidsopnames en metingen van de sensoren continu opnemen en synchroniseren. Zo kan later altijd teruggekeken worden wat er is gebeurd tijdens het onderhoud en welke metingen er toen zijn gedaan. Voor sommige bedrijven waar gewerkt wordt met giftige stoffen of waar de financiële risico’s erg groot zijn is dat enorm belangrijk.

Hoe flexibel is zo’n infrastructuur nog?

We vroegen aan Van Kooten hoe flexibel de infrastructuur nog is. Is dit een standaardoplossing of verschilt dit per klant? Van Kooten geeft aan dat de basis eigenlijk altijd wel hetzelfde is, maar dat op basis van het type klant en zijn eisen de infrastructuur kan worden aangepast. Zo vertelt hij dat ze klanten hebben met 12 mangaten, maar ook met 180 mangaten. In dat laatste geval praat je over minimaal 360 camera’s, 360 intercoms en 360 toegangscontrole-poorten. De infrastructuur is dan een beduidend stukje groter. In zo’n geval kan het voorkomen dat er extra infrastructuur nodig is die buiten het standaardpakket valt. Zo heeft het bedrijf al eens een additionele storage-unit van Dell ingezet naast de standaard servers die het normaal gebruikt, om alle data te kunnen verwerken.

Er worden nog weleens afwijkende soorten camera’s en apparatuur gebruikt, afhankelijk van type industrie en toepassing. Als er bijvoorbeeld een grote kans is op explosiegevaar, werkt het bedrijf met ruggedized tablets die gebouwd zijn voor dit soort omgevingen. Het bedrijf beschikt ook over thermische infrarood camera’s, welke als special kunnen worden ingezet. Er is dus zeker een mate van flexibiliteit, maar de basis blijft de Dell Technologies stack met VMware.

“Wij willen dingen soms net even anders dan ze bij Dell gewend zijn”

Waarom Dell Technologies en VMware?

We vroegen aan Van Kooten waarom er gekozen is voor de stack met Dell Technologies en VMware. Van Kooten geeft aan dat dit zo is gegroeid. Hij beschrijft Access Technology Group als een beetje een bijzondere klant voor Dell Technologies. “Wij willen dingen soms net even anders dan ze bij Dell Technologies gewend zijn. Wij stoppen die servers in een flightcase en vervoeren ze de hele wereld over. Soms willen we een configuratie die niet op de lijst staat. We hebben gemerkt, ook in het verleden bij andere leveranciers, dat dit niet altijd even makkelijk voor elkaar te krijgen is. Het grote voordeel vinden wij dat we in Nederland een directe contactpersoon hebben. We spreken veel met het salesteam van Danny Jansen, sales manager midden- grootbedrijf bij Dell Technologies, en met hun technische team. Hoewel zij weleens beren op de weg zien, krijgen ze het eigenlijk altijd wel geregeld.”, aldus Van Kooten.

We hebben Danny Jansen ook gevraagd naar zijn ervaring met de Access Technology Group. Hij beschrijft ze als een interessante klant, die zaken soms anders willen dan hoe het bij Dell Technologies is bedacht. Aan de andere kant maakt het dat ook leuk, stelt hij. Zeker het out-of-the-box denken en een unieke situatie oplossen. Hij legt uit: “Bij Dell Technologies worden veel serverconfiguraties ontwikkeld. Voordat die worden verkocht, worden ze door en door getest zodat we zeker weten dat alle onderdelen goed met elkaar samenwerken en niet voor problemen zorgen. Als de klant dan net een ander onderdeel wil, dan kan dat een probleem zijn voor de garantie en support. Daar moet dan intern even naar gekeken worden of dat onder dezelfde voorwaarden mogelijk is. Tot nu toe komt dat altijd goed, dus daar gaan we voor de toekomst ook vanuit.”

Van Kooten wijst nog op andere voordelen van Dell Technologies: het bedrijf is vrijwel in elk land actief. Dus mocht er toch een technisch probleem zijn en er is ondersteuning nodig, dan kan Dell Technologies lokaal vanuit een ander land hulp bieden. Jansen zegt hierover dat in het beperkte aantal landen waar Dell Technologies niet zelf actief is, ze vaak een partner hebben die een soortgelijke dienst kan leveren.

Tot slot stelt Van Kooten dat ze ook actief gebruikmaken van de diensten van Dell Financial Services, waarmee de Access Technology Group financiële flexibiliteit houdt die meebeweegt met de behoefte.

Maatwerk versus standaarden

Hoeveel is nu eigenlijk precies maatwerk en hoeveel is nu eigenlijk gebaseerd op standaarden? Van Kooten zegt dat de Access Technology Group zoveel mogelijk naar standaarden toe wil. Daarom ook de keuze voor een Hyper-Converged Infrastructure van VMware. Er zijn nog een paar bare metal servers, maar die gaan eruit. Verder geldt ook voor de sensoren dat ze hierin steeds meer standaardiseren. Van Kooten zegt: “Uiteindelijk is het voor onze supportafdeling niet te doen, als elk project anders in elkaar zit of de methodiek afwijkt. Daarom zijn standaarden belangrijk en willen we steeds meer zaken op eenzelfde manier doen.” Zo werkt het bedrijf nu al met een soort van formule: als ze bijvoorbeeld 24 of 60 mangaten moeten doen, weten ze al hoeveel servers ermee moeten en welke standaard sensoren zijn inbegrepen. Die servers zijn als het ware “legoblokjes” die op elkaar worden gezet.

De overstap naar VMware heeft het redundantieverhaal ook veel eenvoudiger gemaakt. Voorheen moesten ze bij storingen fysiek machines gaan vervangen. Nu worden de VM’s “gewoon” op een andere machine opgestart en de machine met problemen wordt niet meer gebruikt. Het is allemaal software gebaseerd.

Resumerend stelt Slegers dat de Access Technology Group eigenlijk een eigen standaard aan het vormen is om deze dienst aan de industrie te kunnen leveren. Daarin is de hardware enorm belangrijk. Die moet gewoon altijd werken en bij storingen willen ze een Nederlands aanspreekpunt én een snelle oplossing, waar ze ook ter wereld op dat moment hun datacenter hebben opgebouwd. Verder vindt Slegers het prettig dat partners meedenken met de oplossingen die Access Technology Group wil ontwikkelen. Ook als dat out-of-the-box is. Voor hen is Dell Technologies met de VMware software-laag een goede partner, aldus Slegers.