1 min

Tags in dit artikel

, , , , ,

Blyk biedt wereldwijd een dienst aan waarmee jongeren gratis kunnen bellen en sms’en, de dienst gaat vanaf maart ook live in Nederland, zo maakt de directeur van Blyk Nederland bekend.

De dienst moet natuurlijk ook bekostigt worden. Om die reden is er besloten om sms’jes te sturen naar de gebruiker met daarin advertenties. Men moet dus de advertenties voor lief nemen. In Engeland is de dienst al vrij populair, met ongeveer 200.000 klanten.

Men kan lid worden van Blyk wanneer hij of zij jonger is dan 29 jaar, dit komt omdat deze doelgroep het interessantst is voor sms-reclame. Mensen die ouder dan 29 zijn, zijn niet meer zo gevoelig voor sms-reclame, zo stelt Blyk. Ook heeft het te maken met de merken die gebruik maken van de reclame-dienst, deze zouden zich meer toespitsen op een jongere doelgroep.

De dienst zou oorspronkelijk in december al levenslicht zien, maar dat is om een onbekende reden niet gelukt. Besloten is om in maart de dienst alsnog te lanceren. Blyk is opgericht door twee Finnen, waarvan één van beide een oud-directeur van Nokia is.