9min

In alle gelederen van Oracle is de ambitie van het bedrijf binnen de gezondheidszorg merkbaar. Zowel in de breedte als in de diepte wil Oracle (grote) stappen gaan en blijven zetten.

Tijdens Oracle CloudWorld (de nieuwe naam van OpenWorld, het jaarlijkse flagship event van Oracle) gingen we zoals gebruikelijk eens goed zitten voor de sessie van oprichter en CTO Larry Ellison. Zijn sessies staan altijd garant voor uitspraken waar je als journalist of analist wat mee kunt. Met name AWS moet het vaak ontgelden als hij het heeft over hoe goed een specifiek product of specifieke dienst wel niet presteert. Sommige van die claims lijken hout te snijden, sommige een stuk minder. Hoe dan ook, er is altijd iets te schrijven.

Dit keer kwamen we echter van een koude kermis thuis op dit gebied. Met een beetje goede wil konden we één subtiele steek onder water richting AWS noteren, meer niet. Dit betekende echter niet dat het geen interessante sessie was om te volgen. Integendeel, we kregen er behoorlijk wat nieuwe inzichten door. Inzichten in de algemene strategie van Oracle op technisch vlak, maar zeker ook als het gaat om waar het bedrijf zich wil gaan onderscheiden.

Veel aandacht voor gezondheidszorg

Van de kleine anderhalf uur waarin Ellison aan het woord is, ging het maar een goed kwartier over de ‘gebruikelijke’ onderwerpen. Denk hierbij aan zaken zoals het beschikbaar maken van HeatWave op AWS en de Database Service for Azure. Ook sprak hij uit dat de manier waarop Oracle en Microsoft met elkaar gekoppeld zijn via de Interconnect, de toekomst zal zijn voor alle public clouds. Dat was het echter wel.

De overige 60 minuten van zijn keynote besteedde Ellison aan een ander onderwerp, namelijk de gezondheidszorg. Oracle wil namelijk een van de stuwende krachten zijn en blijven achter de digitalisering van de gezondheidszorg. Ellison pakte de gelegenheid aan om thought leadership uit te stralen in dit marktsegment. Op zich was dat te verwachten, na de ruim 25 miljard euro die het bedrijf uitgaf om Cerner over te nemen. Dat zijn geen investeringen die je doet als je er niet een groter plan mee hebt.

Oracle is overigens niet de enige (cloud-)speler die bovenmatig veel aandacht lijkt te hebben voor de gezondheidszorg. Zo nam AWS eerder dit jaar One Medical over en heeft Google een samenwerking opgezet met softwareleverancier Epic, een van de grotere IT-spelers in de gezondheidszorg. Microsoft zit ook niet stil op dit punt en kondigde eerder dit jaar Azure Health Data Services aan. Dit zijn overigens nog maar enkele van de initiatieven die alle spelers hebben ontplooid. Wil je van alle aanbieders meer weten op dit gebied, dan is Google je beste vriend. Iedere cloudspeler heeft een eigen ‘Health’- of ‘Healthcare’-sectie op de eigen website.

TIP: Iets anders dan we in dit artikel bespreken, maar toch ook wel interessant vanuit het perspectief van de gezondheidszorg, is hoe databases ingezet worden door een zorgverzekeraar. We schreven hier vorig jaar een artikel over.

Het mag dus duidelijk zijn dat de gezondheidszorg veel aandacht krijgt van de cloudspelers. Op zich is dat niet zo vreemd, omdat deze branche niet echt vooroploopt als het gaat om digitalisering en IT-innovatie. We kunnen ons nog goed een gesprek herinneren dat we na de eerste coronalockdown hadden met een MSSP over de impact die de lockdown had op de ziekenhuizen die deze service provider bediende. Deze moesten onder andere van de ene op de andere dag starten met het gebruik van de cloud. Daar was eigenlijk nog nooit iets mee gedaan. Er was ook eigenlijk nog niet over nagedacht.

Het draait om data

Vanuit het perspectief van Oracle (en eigenlijk ook de andere aanbieders) gaat het voor een belangrijk deel om het ontsluiten van data binnen de gezondheidszorg. Gezondheidsdata is nu eenmaal een heet hangijzer. Deze data is erg persoonlijk en vaak niet iets wat je graag deelt met anderen. De recente pandemie heeft aangetoond dat het belangrijk is om data te hebben waarop analyses gedaan kunnen worden. Veel data staat echter op allerlei verschillende plekken en koppelingen tussen die locaties zijn zeldzaam. Het is een behoorlijk gefragmenteerd plaatje.

De grote vraag is uiteraard hoe je data beter ontsluit binnen de gezondheidszorg, zonder dat je het risico loopt dat er dingen gebeuren met die data die niet de bedoeling zijn. Dat is onder andere wat Oracle op wil gaan lossen, volgens Ellison. Zoals hoort bij Oracle en dan met name Ellison, doet hij niet aan halve aankondigingen en maatregelen. Zijn plan is om systemen te bouwen (samen met Cerner) die het zowel op nationaal (Amerikaans) niveau als op globaal niveau mogelijk gaan maken om analyses te doen op data.

Ellison realiseert zich overigens terdege dat bovenstaande een erg ambitieus plan is. Toch is hij ervan overtuigd dat Oracle kan en gaat leveren. Deels vanwege de eigen technologie uiteraard. Hier komen zaken zoals de Autonomous Database en APEX low-code development de hoek om kijken. Vooral de ingebouwde security waar Oracle prat op gaat in OCI krijgt hier een speciale vermelding. Hij geeft echter ook aan dat Oracle het niet alleen kan. Het samenvoegen van de expertise van Cerner en Oracle is een goede stap geweest, maar Oracle heeft ook een uitgebreid partnernetwerk nodig om de ambitie te verwezenlijken. Denk hierbij aan universiteiten, universiteitsziekenhuizen, maar ook specialisten op het gebied van bijvoorbeeld AI.

Oracle gaat ervoor

Om aan te geven dat hij niet zomaar iets roept, haalt Ellison ook enkele voorbeelden aan van wat Oracle samen met partners heeft bereikt tijdens de coronapandemie. Zo heeft het niet meer dan 68 dagen geduurd om een applicatie/informatiesysteem voor het CDC te bouwen rondom de coronavaccins. Het heeft ook GPAS voor de Universiteit van Oxford gebouwd in niet meer dan drie maanden. GPAS staat voor Global Pathogen Analysis System. Het is volgens de Universiteit van Oxford de eerste in zijn soort. Het standaardiseert de analyse van ziektes, te beginnen met Covid, maar het is de bedoeling dat dit verder uitgebreid wordt naar andere ziektes.

Het plan van Ellison is verder ook om ook databases aan te leggen voor EPD’s. Dat zal eerst voor de VS zijn, maar de ambitie is om dit voor ieder land dat dit ook wil te gaan doen. Cruciaal voor het slagen van de ambitie van Oracle is dat alle data volledig privé is en blijft. Dat houdt in de encryptiekeys voor de data bij de patiënt moeten liggen. Verder moet het ook mogelijk worden binnen deze database om per regio het aantal ziekenhuisbedden inzichtelijk te maken.

Het realiseren van deze ambitie zal overigens geen kwestie van maanden zijn, maar eerder jaren. Ze zullen ook met overheden van landen moeten overleggen hierover namelijk. Vanuit Oracle kan er alleen maar een belofte gedaan worden met betrekking tot het technische gedeelte. Over een jaar zou dit allemaal werkend moeten zijn.

Tot slot wijst Ellison ook nog op de ambitie om patiënten meer betrokken te krijgen. Dat levert namelijk ook waardevolle extra data op. Hij wijst hierbij op v-safe, dat Oracle bouwde voor het CDC in de VS. Via deze applicatie konden coronapatiënten op vrijwillige basis onder andere de bijwerkingen van coronavaccins doorgeven.    

Larry Ellison, oprichter en CTO van Oracle tijdens zijn keynote op Oracle CloudWorld

Meer de diepte in

Naast de overkoepelende visie voor de toekomst vanuit Ellison, zijn er ook al meer concrete zaken op het gebied van gezondheidszorg die nu spelen. Op deze sector ligt op dit moment ook de nadruk als het gaat om specifieke verticale focus. We publiceerden eerder al een artikel over updates gericht op de gezondheidszorg aan specifieke SaaS-diensten binnen het Fusion Cloud-portfolio. Daarnaast legde Oracle ook de nodige aandacht op wat het zelf verticale applicaties noemt die gericht zijn op specifieke sectoren. Deze koppelen bestaande componenten bij klanten aan elkaar.

Binnen de gezondheidszorg kun je hierbij denken aan het koppelen van de supply chain aan de klinische systemen. Je krijgt dan bijvoorbeeld heel snel antwoord op de vraag waar specifieke medicatie is. De verticale applicatie – die draait op OCI – kan je dat meteen vertellen, geeft Mike Sicilia aan. Sicilia is EVP bij Oracle en is verantwoordelijk voor de zogeheten Global Business Units (GBU’s), die allemaal geverticaliseerd zijn. Gezondheidszorg is er eentje van, in totaal zijn er acht.

In principe draait het bij deze benadering om de verticale applicatie. Deze ligt over alle relevante componenten heen, als het ware. Wat die componenten precies zijn, is niet zo interessant, geeft Sicilia aan. Het is in de basis een open benadering, die ook past bij de moderne en toekomstige open cloudwereld die we hierboven kort aanhaalden. Uiteraard zou Oracle wel het liefste zien dat klanten zoveel mogelijk bij Oracle afnemen, want het bedrijf biedt ook vrijwel alle relevante onderdelen aan. Ze kunnen vrijwel alles leveren, of het nu ERP, HCM, CRM of Procurement is, om er enkele te noemen. Oracle kan op basis hiervan ook het ideale scenario schetsen over alle componenten van een organisatie heen.

Mocht een organisatie echter al andere onderdelen gebruiken die ook willen blijven gebruiken, dan kun je net zo goed aan de slag met de verticale applicaties van Oracle. Oracle gebruikt publieke API’s om de componenten aan elkaar te koppelen, geeft Sicilia aan. Dat houdt in dat in principe alles wat middels een API gekoppeld kan worden, geschikt is. Dit noemt Sicilia zelf een game changer. Dit betekent namelijk dat ze het nu over het hele end-to-end-proces kunnen hebben met klanten. Voor klanten betekent het dat ze een volledig werkende verticale applicatie hebben. Dankzij multi-master replication kun je ook vanuit alle componenten met de data aan de slag. Dat zorgt ervoor dat je allemaal met dezelfde data kunt werken.

Het is op dit punt goed om toch nog een keertje te benadrukken dat deze verticale applicaties die Oracle bouwt als een dienst geleverd worden. Zoals Sicilia het in gesprek met ons zegt: “We leveren de auto, niet het bouwpakket waarmee je de auto kunt bouwen.”

Impact van Alloy

Als laatste willen we hier ook nog even ingaan op de wat ons betreft interessantste aankondiging van CloudWorld, namelijk Oracle Alloy. We schreven hier eerder al een artikel over, maar willen het hier toch nog een keer aanhalen. De introductie van Alloy kun je wat ons betreft niet los zien van de sterkere focus van Oracle op de gezondheidszorg.

We haalden eerder al aan dat gezondheidsdata niet iets is wat organisaties – en waarschijnlijk ook patiënten zelf – graag zomaar uit handen geven. Deze data bij Oracle in OCI stallen zal de nodige wenkbrauwen doen fronsen. Oracle heeft daar zelf natuurlijk het nodige werk te verrichten. Dat geeft Sicilia meteen toe als we vragen hoe hij de hearts and minds van de mensen wil winnen.

Sicilia benadrukt vooral dat het delen van data in de cloud veiliger is dan op papier. Daarnaast moeten we volgens hem ook kijken naar wat patiënten eraan kunnen hebben. Die moeten snellere een betere feedback kunnen krijgen op basis van de data die te maken heeft met hun aandoening. Je kunt hierbij denken aan tips op het gebied van behandelingsmethodes. Op die manier krijgen patiënten een relatie met zorgverleners die lijkt op die met retailers, geeft hij aan. Of dat nu voor de meeste mensen de juiste analogie is, betwijfelen we, maar het onderliggende concept is duidelijk. Je kunt ook als patiënt meer uit je data halen.

Met Alloy kunnen partners van Oracle echter ook een deel van de barrière weghalen die de cloud wellicht oproept. Soevereine clouds zijn een cruciaal onderdeel in het verhaal, zou je kunnen zeggen. Die kan Oracle zelf leveren, maar met de introductie van Alloy kunnen deze ook door partners van Oracle aangeboden worden. Daarmee kunnen instellingen gewoon met hun vertrouwde partners blijven werken. Deze partners kunnen het volledige spectrum aan diensten en features van OCI aanbieden, plus hun eigen sausje eroverheen.

Conclusie

De ambitie spatte er dit jaar af bij Oracle als het gaat om de gezondheidszorg, zoveel is wel duidelijk. Dit begint bij de relatief kleine upgrades in bestaande SaaS-applicaties in het Fusion Cloud Apps-portfolio. Vervolgens is er het al behoorlijk wat grotere GBU-project rondom de gespecialiseerde verticale applicatie voor de gezondheidszorg. Nog ambitieuzer zijn de plannen rondom het opschudden van de gezondheidszorg als markt, met de plannen die Ellison ontvouwde tijdens zijn keynote op CloudWorld. Uiteraard kun je deze drie onderdeel ook niet los zien van elkaar. Zonder de sterke verticalisatie zijn de plannen van Ellison simpelweg niet haalbaar bijvoorbeeld.

We geloven op zich wel dat de technologie het probleem niet meer is om de plannen te verwezenlijken. Het zal wel een behoorlijke klus worden om de diepe partnerships met partners en overheden te smeden die nodig zijn om deze ambities ook echt te realiseren. Oracle heeft simpelweg niet alles in eigen hand. Het is echter duidelijk dat het Ellison en Oracle menens is. Doorgaans betekent dat ook dat er alles aan gedaan zal worden en er niet gestopt wordt tot het is gelukt.