Google Cloud wil AI-beloftes snel waarmaken

Google Cloud wil AI-beloftes snel waarmaken

Dankzij de opkomst van AI heeft Google Cloud de kans zich te onderscheiden van Microsoft Azure en AWS. Hoewel het veel over deze technologie van de dag te vertellen heeft, stipt Google aan dat het op veel meer gebieden volop innoveert.

Het is geen geheim dat de Benelux een Microsoft-regio bij uitstek is. Daar waar AWS (nog) het grootste wereldwijde marktaandeel heeft, is Google Cloud (GCP) een goede derde. Toch heeft de hyperscaler al langer voet aan de grond gekregen in ons gebied. Met een investering van 1,6 miljard euro in de expansie van datacenters en deals met Proximus, Clarence en Lux Connect is de toewijding van Google groot. Het heeft al geleid tot 1.000 banen in deze regio, met 600 die erbij komen in België. In het Nederlandse Winschoten stopt Google tevens 600 miljoen in een nieuw datacenter.

Het narratief omtrent infrastructuur is duidelijk: Google Cloud is here to stay in de Benelux. Echter draait het uiteindelijk om het product, en wel een volwaardig ‘Best-of-Suite‘ pakket dat bedrijven overhaalt om alles van tekstverwerking tot e-mailinfrastructuur en AI-ontwikkeling te huisvesten op één plek. Joris Schoonis, Benelux Country Manager voor Google Cloud, spreekt over meer dan 1.000 ‘product advances‘ binnen GCP en Workspace sinds oktober, toen de vorige Cloud Summit plaatsvond. Veel daarvan is AI-gerelateerd. Maar: “Hoewel we vaak AI gaan zeggen, is het belangrijk om nu en in de nabije toekomst beloftes in te lossen”, aldus Schoonis.

AI van Google en binnen Workspace

Toch krijgt AI een apart segment tijdens de Cloud Summit-keynote. Floor Eigenhuis, AI Field Solutions Architect bij Google Cloud Benelux, benadrukt dat Google in rap tempo innoveert met de eigen Gemini-modellen. Het heeft dan ook al verbluffende doorbraken behaald, zoals een reusachtige context window met Gemini 1.5 Pro. Hierdoor kan het AI-model van Google met een veel grotere hoeveelheid data rekening houden om een output te genereren dan bijvoorbeeld GPT-4 van OpenAI.

Naast open-source en third-party opties breidt het de keuze van modellen binnenkort uit met Gemma 2 en PaliGemma. Gemma 2 belooft even goed te presteren als Meta’s recente Llama 3-70B met een model dat slechts de helft van die parameters bevat. PaliGemma is een VLM (Vision Language Model). Het ondersteunt gebruikers met bijschriften bij afbeeldingen en korte video’s, het beantwoorden van visuele vragen, het herkennen van tekst in afbeeldingen, objectdetectie en objectsegmentatie.

In Workspace is de AI-integratie bij Google al vergevorderd. Eigenlijk is dat in lijn met wat Microsoft binnen de 365-suite via een leger aan Copilots heeft gerealiseerd. Of het nu om diavoorstellingen, tekstverwerking of spreadsheets gaat, een AI-assistent staat gebruikers bij. Eigenhuis geeft aan dat mensen overwegend positief zijn over de inbreng van deze assistent. In Google Docs en Slides kiest het merendeel er namelijk al voor om de AI-suggesties goed te keuren.

John Stone, die bij Google de spraakmakende titel heeft van Chaos Coordinator Office of the CISO, stelt dat AI ook uitstekend AI kan beveiligen. Het Google Secure AI Framework (SAIF) bestaat al een jaar en omschrijft best practices omtrent gevoelige data, het beschermen van data/modellen en AI-inzet om fraude of cybergevaren op te sporen. Het betaalde security-aanbod van Google legt bijvoorbeeld uit wat een bestand doet voordat de gebruiker het uitvoert. Ondertussen kan Gemini in Security Operations zien of een verdacht bestand al eerder is voorgekomen. Gemini in Security Command Center gaat nog een stapje verder en legt uit hoe een aanvalspad van een hacker wordt gewijzigd als een bepaalde securitymaatregel actief wordt.

Zelf aan de slag met AI

Na flaters rondom advertenties die doorgestoken kaart waren, het genereren van kwalijke a-historische AI-beelden en het adviseren van lijm op pizza mag je je afvragen of Google het zelf niet wat rustiger aan moet doen met het vrijgeven van eigen AI-producten. Toch valt er weinig af te dingen op wat Google Cloud haar klanten aanbiedt om met GenAI te beginnen. Die kunnen tevens dankzij de uitgebreide Responsible Generative AI Toolkit kraakhelder vergelijken welk model veiliger en accurater presteert binnen een bepaalde bedrijfscontext. Automatic Side-by-Side maakt het zeer eenvoudig om direct te zien hoe twee LLM’s verschillend reageren op dezelfde input.

Eigenhuis ziet dat AI-adoptie onder Google Cloud-gebruikers groot is. Het afgelopen jaar vond er een groei van 900 procent plaats in het gebruik van GPU’s en TPU’s in Google Clouds zogeheten AI Hypercomputer. Google heeft eigen hardware paraat in de vorm van Axion en Trillium, dat de afhankelijkheid van Nvidia-GPU’s significant vermindert. De verhoogde efficiëntie van nieuwe chips levert tegelijkertijd een broodnodige boost voor het bereiken van doelstellingen rondom duurzaamheid op, iets dat door de opkomst van AI alleen maar moeilijker is geworden.

GenAI zal zich nog razendsnel blijven ontwikkelen. Eigenhuis voorziet een cloud van verbonden AI-agents, intelligente entiteiten met een specifiek doel, een concept met enorm veel potentie. De Vertex AI Agent Builder dient deze potentie om te zetten in praktische inzetbaarheid in drie stappen. Allereerst zorgt Gemini Pro voor de mogelijkheid om menselijke gesprekken te voeren met een model. Hierna bepaalt de klant welke onderwerpen voor de eigen use case relevant zijn. Ten slotte zorgt ‘grounding’ ervoor dat de AI-agent inzicht heeft in geverifieerde data, zoals medische gegevens, academische literatuur of financiële resultaten.

Bestaande processen optimaliseren

Dat zijn respectabele AI-ambities, maar voor velen alsnog een stip op de horizon. Wat kan AI nú bieden, vragen we aan Joris Schoonis. “Je kunt AI ook gebruiken om bestaande processen te optimaliseren.” Hij benoemt praktische voorbeelden als gerichte reclame met AI-hulp en schrijfsuggesties in e-mailberichten. Dat zijn nodige stappen vandaag de dag, want de concurrentie haalt er al productiviteitswinsten mee.

Schoonis waarschuwt wel voor het richtingloos zoeken naar een toepassing van AI. “Ga alsjeblieft uit van de business-strategie. AI is ondersteunend.” Google Cloud moet het volgens hem mogelijk maken om er laagdrempelig gebruik van te kunnen maken, niet meer, niet minder. “Daar hoef je geen groot bedrijf voor te zijn.” Daarom heeft Google Cloud al 1 miljoen GenAI-trainingen georganiseerd voor developers, zodat deze nieuwe discipline goed ingeburgerd raakt in de ontwikkelgemeenschap. Datzelfde aantal van 1 miljoen is overigens hoeveel developers Google bedient op de eigen verschillende platformen.

AI moet wel verantwoordelijk gedaan worden, aldus Schoonis. “Gebruikmaken van AI is geen wedstrijd. Je moet weten wat je doet en hoe.” Denk hierbij aan het selecteren van de juiste data om bias te voorkomen of om gevoelige gegevens binnenshuis te houden.

Daarvoor moet ook Google niet bij je data kunnen. De eerder genoemde partnerships met Proximus, Clarence en Lux Connect maken het zogeheten Sovereign Google Cloud mogelijk. Dit biedt (nagenoeg) dezelfde functionaliteit als de public cloud van GCP, maar zonder de angst dat het Amerikaanse Google door de eigen overheid wordt verteld om jouw data inzichtelijk te maken voor veiligheidsdiensten. Overigens stelt Schoonis dat dit overwegend een emotionele kwestie is. Met de juiste betaalde opties is de data dermate goed afgeschermd dat niemand, zelfs Google niet, erbij kan.

Het doel is volgens Schoonis weliswaar om Sovereign Google Cloud feature parity te geven met GCP, maar de nieuwste mogelijkheden verschijnen eerst op laatstgenoemde. De gedistribueerde, air-gapped cloud is eerder geschikt voor kleinere AI-modellen, maar raadt Schoonis zelden aan. Dat draait Google Cloud overigens zelf niet. Een ‘connected’ versie maakt wel een connectie met GCP, maar biedt niet dezelfde data-afscherming als de air-gapped variant. Google Cloud adviseert vrijwel altijd de publieke cloud, maar biedt klanten verschillende veiligheidsopties. Zo bestaat er de mogelijkheid om Google simpelweg niet de encryptiesleutel te geven om bij klantendata te komen. Washington kan dan roepen wat het wil, de data van een Europese klant blijft dan buiten bereik.

Google Cloud als product

De realiteit is dat de Google Cloud Summit overweldigend om AI draait. Toch kijken we nog even naar de concurrentiepositie van GCP versus Azure en AWS in algemene zin. Wat heeft GCP te bieden dat Azure bijvoorbeeld niet in huis heeft? “Wij denken dat keuze belangrijk is voor klanten. Wij bieden een open cloud. Je kunt gebruikmaken van een aantal andere clouds, je kunt heel eenvoudig bij ons integreren. Wij zien onszelf als een wat nieuwere cloud.” Heel veel klanten waarderen dat, stelt Schoonis. “Klanten die gestart zijn bij een andere cloud, zien een onderscheidende factor bij GCP via onder andere databeheer, AI en security.” In de afgelopen vijf jaar is het marktaandeel van Google Cloud mede om deze redenen wereldwijd vervijfvoudigd, geeft hij aan.

Hoewel Schoonis en co. natuurlijk graag hebben dat een klant volledig gebruikmaakt van Google Cloud, erkent hij dat dat vaak niet reëel is. AWS en Microsoft bevatten een zekere ‘stickiness‘ die door de jaren heen klanten tot een gedeeltelijke of volledige lock-in drijft. Schoonis benadrukt dat de klant bepaalt of de opstelling van de verschillende vendoren hout snijdt. Gezien het feit dat de markt geleidelijk aan meer richting GCP en Azure draait en stukje bij beetje verder van AWS, is verandering duidelijk wel mogelijk.

Lees ook: Omzet uit clouddiensten Microsoft en Google neemt fors toe