CO2-uitstoot van Google verdubbeld: AI vraagt hoge milieuprijs

Waterverbruik blijft ook toenemen

CO2-uitstoot van Google verdubbeld: AI vraagt hoge milieuprijs

De CO2-uitstoot van Google rijst in sneltempo de pan uit. De laatste vijf jaar is de uitstoot bijna verdubbeld en dat ligt volgens Google aan de verhoogde vraag naar AI.

Het jaarlijks milieuverslag van Google geeft inzicht in de impact van AI op het energieverbruik van datacenters. Er wordt vaak gewaarschuwd dat AI een enorme verbruiker is, waardoor datacenters moeten uitbreiden en milieuvriendelijkere alternatieven gevonden moeten worden. Doorgaans komen deze noodoproepen er vanuit voorspellingen. Google deelt nu zorgwekkende cijfers over de werkelijke situatie: in de afgelopen vijf jaar is de CO2-uitstoot met 48 procent toegenomen.

Vorig jaar stootten de datacenters 14,3 miljoen ton uit. De oorzaak van de explosieve groei is het toegenomen energieverbruik door de opkomst van AI. Dat zorgde voor een toename van het verbruik van fossiele brandstof en dus voor CO2-uitstoot.

Ver van klimaatdoelstellingen

Investeringen in duurzame alternatieven dringen zich op. Op deze manier neemt de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen namelijk af. Google handelde al proactief op het probleem en zette dit jaar een offshore windmolenproject op in Nederland. Het project moet 90 procent van de energie die datacenters en kantoren van Google in Nederland verbruiken koolstofvrij maken. De resultaten daarvan zullen in het rapport van volgend jaar zichtbaar zijn. In Polen, Italië en België werden tegelijk initiatieven opgezet om datacenters op schonere energie te laten draaien.

Hoewel er wordt gesleuteld aan duurzamere oplossingen, lijken er meer investeringen nodig te zullen zijn om klimaatdoelstellingen te halen. Google stelt voorop tegen 2030 volledig klimaatneutraal te opereren. Dezelfde doelstelling werd ook door Microsoft uitgezet, maar deze partij zag zijn CO2-uitstoot vorig jaar met 30 procent stijgen sinds 2020.

In het rapport wordt de angst voor de impact op deze klimaatdoelstellingen niet verborgen. “Naarmate we artificiële intelligentie verder in onze producten integreren, kan uitstootreductie een uitdaging worden door de toenemende energiebehoefte die voortvloeit uit de hogere intensiteit van AI-berekeningen, en de emissies die samenhangen met de verwachte toename van onze investeringen in technische infrastructuur.”

Geen rem op uitbreiding

Cloudaanbieders zitten door de opkomst van AI in een lastige situatie. Enerzijds willen zij investeren in AI-tools en Google Cloud wil de technologie als onderscheidende factor inzetten in Europa. Anderzijds zijn er gegronde zorgen rondom het energieverbruik en de impact op het milieu van dergelijke datacenters.

Cloudaanbieders zien de complicaties, maar verkiezen momenteel de klant te bedienen. Zij willen AI aanbieden en dus breiden cloudspelers bestaande cloudregio’s in Europa uit en worden nieuwe regio’s ingericht. Google bouwt een nieuw datacenter in het Nederlandse Winschoten, Microsoft breidt de bestaande infrastructuur in Zweden uit en AWS is druk in de weer met Italië voor een mogelijke uitbreiding in Milaan. Dit zijn zelfs slechts enkele voorbeelden, want de afgelopen weken werd bijna wekelijks een nieuw datacenter in Europa aangekondigd door één van de partijen. Het is duidelijk dat de zorgen geen rem zetten op de bouw van nieuwe locaties.

Lees ook: AWS koopt datacenter dat draait op kernenergie: slimme verduurzaming?

Toenemend waterverbruik

De plotse toename van het energieverbruik door AI, eist dit jaar alle aandacht op. Vorig jaar werden uit het rapport cijfers over het drinkwaterverbruik uitgelicht. Het rapport biedt opnieuw inzicht in deze cijfers en toont dat vorig jaar 24 miljard liter water werd verbruikt. De situatie ten opzichte van vorig jaar (19,38 miljard liter) blijkt daarmee net te zijn verslechterd. Dat terwijl Google Cloud tegen 2030 waterneutraal te opereren en op termijn zelfs 120 procent van hun totale waterverbruik willen teruggeven.

In een eerste fase naar deze doelstelling zal Google Cloud focussen op het inzetten van water dat niet drinkbaar is. Bij nieuwe locaties komt er verder een directe focus op de mogelijkheden voor wateraanvulling.

Om het waterverbruik te doen dalen, is het opnieuw van belang dat er oplossingen komen om de energiebehoeften van datacenters op een duurzame manier in te vullen. Water wordt nu namelijk ingezet als koelingsmiddel voor servers en ruimtes. “Het is zelfs aangetoond dat waterkoeling helpt de energie te verminderen consumptie en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot in vergelijking met luchtgebaseerde koeling”, vermeldt het rapport.

Uitdagende doelstellingen

Google Cloud heeft nog bergen werk te verzetten om klimaatneutraal en waterneutraal te zijn tegen 2030. Andere cloudproviders zijn zuiniger in het delen van de impact van hun datacenters op het milieu, maar zullen niet in een betere situatie zitten. Iedere cloudspeler is namelijk bezig met AI en breidt daar de voorzieningen flink voor uit. Deze technologie vreet energie, waar waterkoeling deels een oplossing voor kan zijn, maar dan weer ten koste gaat van drinkwatervoorraden.

Tip! Google Cloud gebruikt 19,38 miljard liter drinkwater, waterneutraal in 2030